Levensmissie profiel

Levensmissie profiel

levensmissie coach deventer, essentie, zingeving, roeping

In het Levensmissie profiel vind je informatie over je zingeving, roeping, talent, je oneindige energiebron en je magische taak. Het beschrijft wat jou in essentie raakt en drijft in het leven. Kennis van en inzicht in jouw levensmissie geeft een duidelijke richting aan je leven en helpt je jouw eigen authentieke levenspad te bewandelen.

Het Levensmissie profiel is een uitbreiding en verdieping op het persoonlijkheidsprofiel.

Levensmissie profiel: wijst je de weg door je leven

levensmissie coach deventer, levensmissie profiel is de sleutel tot je essentie

Het Levensmissie profiel zou je kunnen zien als de sleutel tot jouw essentie. Het Levensmissie profiel wijst je de weg door je leven en  laat zich gebruiken als een persoonlijke checklist die o.a. geraadpleegd kan worden bij:

 

 

  • Studie – en beroepskeuze (ook al op jonge leeftijd bij profielkeuze school)
  • Carrière planning
  • Grote en/of ingrijpende beslissingen
  • Depressie en burn-out
  • Het zoeken naar antwoorden op belangrijke levensvragen.

Levensmissie profiel: beschrijving onderwerpen

Hieronder volgt een toelichting per onderwerp.

Levensmissie: Talent

levenmissie coach deventer, talent, natuurtalentHet talent beschrijft jouw unieke talent. Dit is, zo gedetailleerd mogelijk beschreven, precies datgene waar jij in uitblinkt. Het beschrijft op welke wijze jij jouw creatie- en manifestatie potentieel het beste benut. Door je talent in te zetten ervaar je zingeving.

 

Levensmissie: Roeping

levensmissie coach deventer, roeping zingeving, als je ware natuur volgt dan doe je wat je te doen hebt.Je roeping is iets waar je, vaak op onverklaarbare wijze, naar toe getrokken wordt. Het kan voelen als een (lots)bestemming of als een opdracht of taak die je te vervullen hebt. Je roeping is vaak iets waar je je voor wilt inzetten omdat je hart er van open gaat, zonder dat dit mentaal te beredeneren is. Een roeping kan van alles zijn en hoeft zeker niet een religieus, artistiek of idealistisch karakter te hebben. Het kan zelfs een weinig verheven of zelfs ogenschijnlijk “egoïstisch” doel dienen.

Levensmissie: levensgebied waarin roeping optimaal tot zijn recht komt

levensmissie coach deventer, levensmissie en levensgebied waarop roeping het beste tot zijn recht komtAls aanvulling op de roeping wordt benoemd op welk vlak van je leven deze roeping het meest optimaal vorm en inhoud krijgt. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld levensgebieden als werk, relatie, gezondheid, transformatie, familie/gezin, studie, communicatie, etc.  Zo kan een roeping die bestaat om de creatieve vermogens optimaal te benutten bijvoorbeeld voor de één het best tot zijn recht komen in het aangaan en onderhouden van relaties (en dan vaak ook uitgebreid tot het faciliteren van anderen om relaties vorm te geven) en voor de ander juist op het vlak van gezondheid om zichzelf (en vaak ook anderen) op creatieve wijze te ondersteunen op dit vlak dmv preventie of juist in het oplossen van de nadelen van beperkingen.

Levensmissie: Ervaringsdoel

levensmissie coach deventer, ervaringsdoel van je essentieBij het benoemen van het ervaringsdoel gaan we ervan uit dat ieder mens erop is gericht om bepaalde ervaringen op te doen. In sommige spirituele stromingen is dit het enige doel in het leven, het leven ervaren, in andere stromingen is sprake van karma of leerdoelen die bepaalde ervaringen “vereisen”.  Het ervaringsdoel beschrijft specifiek welke ervaring jij, ten diepste van binnenuit gemotiveerd, steeds weer op zoekt. Ervaringsdoelen kunnen bijvoorbeeld zijn het waarnemen van schoonheid, heelheid, invloed, individualiteit, etc.  Het ervaringsdoel is dus geen einddoel op zichzelf, maar betreft datgene waarop je gericht bent om in elke willekeurige situatie weer opnieuw te beleven.

Levensmissie: Saboteur / magische taak 

levensmissie coach deventer, magische taak innerlijke saboteur van het leven van je ware natuurJe magische taak is een belangrijke kwaliteit die je vaak niet goed herkent, omdat deze zich aanvankelijk toont als een innerlijke saboteur. Een innerlijke saboteur kenmerkt zich als een belangrijke kwaliteit die wel degelijk bij je hoort, maar die je bent gaan inzetten vanuit een gevoel van “moeten”.  De kwaliteit voelt dan niet meer als vrij. Je bent geneigd om de kwaliteit in te zetten als een doel op zichzelf in plaats van als middel om een doel te bereiken.

In het systemische werk wordt deze saboteur je “magische taak” genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat je ooit als kind hebt ontdekt dat je door het uitoefenen van deze taak invloed hebt op wat er in je gezin gebeurd. Bijvoorbeeld door op te treden als bemiddelaar tussen ruzies van je ouders. Dit lukt je omdat bemiddelen een groot talent / kwaliteit van je is. Maar omdat bemiddelen van belang is gebleken om onveilige situaties in je verleden op te lossen, kan je talent / kwaliteit om te bemiddelen nog steeds als een (te) zware verantwoordelijkheid worden ervaren. Je talent om te bemiddelen is dan niet meer vrij, je kunt er niet meer mee spelen, het is een soort van heilig doel geworden waarvoor je altijd maar beschikbaar moet zijn en niet in mag falen.

De kwaliteit wordt vastgezet en wordt daarmee een saboteur die je overige kwaliteiten / talenten ondermijnt.

Levensmissie: Oneindige energiebron

levensmissie coach deventer, oneindige energiebronDe oneindige energiebron is gelegen in die kwaliteit die je energie geeft. Deze kwaliteit zet je moeiteloos in en geeft je energie. Het benutten van deze kwaliteit levert meer op dan het je kost. Het is ook een kwaliteit die je altijd inzet, al staat de wereld om je heen in brand of ben je te ziek om je bed uit te komen. Dan nog, juist dan, geeft deze kwaliteit je levensenergie.

Voorbeelden downloaden

Download pdf-voorbeelden met uitgewerkt Levensmissie profiel:

Levensmissie profiel Marijke Koning

Levensmissie profiel Jan Keizer

(Klik op de link om te downloaden en vervolgens op de downloadknop in de werkbalk van je webbrowser om de pdf te openen.)

Investering in een Levensmissie profiel

Op de pagina tarieven laat je je informeren over de investering in een Levensmissie profiel . Let op: dit profiel is een uitbreiding op het Persoonlijkheidsprofiel en wordt naast het Persoonlijkheidsprofiel in het toelichtende persoonlijke gesprek meegenomen. Het gesprek wordt met een half uur uitgebreid, naar in totaal  1½ uur.

Profiel aanvragen

Klik hier voor het aanvragen van een Persoonlijkheidsprofiel en Levensmissie profiel. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Vermeld je naam, adres en woonplaats alsmede de hierboven genoemde geboorte-gegevens (datum, tijd en plaats).