Tarieven

Astrologische tarieven

Persoonlijkheidsprofiel, inclusief toelichtend consult:      € 245,-

Uitbreiding* met Levensmissie profiel:                                     €   145,-

Uitbreiding* met Relatieprofiel                                                      €   175,-

Uitbreiding* met Studie- en beroepskeuzeadvies               €   175,-

Kinderprofiel, inclusief toelichtend consult                             €   245,-

*Persoonlijkheidsprofiel + Levensmissie profiel + toelichtend consult:  € 390,-
*Persoonlijkheidsprofiel + Relatieprofiel + toelichtend consult: € 420,-
*Persoonlijkheidsprofiel + Levensmissie profiel + Studie- en beroepskeuzeadvies + toelichtend consult: € 565,-

Alle combinaties van een Persoonlijkheidsprofiel uitgebreid met meer dan één uitbreidingsprofiel is natuurlijk ook mogelijk. Neem even contact op voor advies en afstemming op de situatie.

Toelichtende consulten kunnen zowel fysiek plaatsvinden bij mij in Deventer als op afstand telefonisch of via een digitale beeldverbinding.

Consult tarieven

Persoonlijk consult (ca. 1 uur)          € 77,-

ZZP’ers en ondernemers

Tarieven zijn inclusief 21% BTW.
ZZP’ ers en ondernemers stuur ik op verzoek een factuur voor systemische coaching.

Annulering

De overeenkomst tot het opstellen van een astrologisch profiel kan alleen worden geannuleerd na onderling overleg. Indien het profiel al door mij is opgesteld kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Bij annulering binnen 24 uur voor afspraak wordt het consult alsnog in rekening gebracht.