Inspiratie

Astrologie: Wat is een echte horoscoop? (bron Karen Hamaker-Zondag)

Systemisch werken

Werkelijk een prachtige diepgaande uitleg van de werking van “wetende” velden en systemisch werk / familie-opstellingen.

Zelfrealisatie: Advaita

Wat is nondualiteit? (bron Paul Smit Filosofie)

Natuurwetten en levenswijsheden ter inspiratie

Astroloog Deventer

“Life is what happens while we’re making plans” (John Lennon).

“Ik maar maar geen plannen, dan kan er ook niets “mis” gaan.” (Meisje (17 jaar) bij mij op consult.).

Het is Waarheid, erkenning van de realiteit, dat heelt. Niet onze wensen, verwachtingen of dromen. (Systemische coaching)

“Wie géén hoop heeft, heeft alles” (Bert Hellinger, grondlegger systemische coaching)

“Pas als je de moed toont je eigen weg te gaan, toont deze zich aan jou.” (Paulo Coelho)