Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel op basis van je bedrijfshoroscoop

Bedrijfsprofiel van je onderneming op basis van je bedrijfshoroscoop

bedrijfshoroscoop astrologisch bedrijfsprofielWist je dat het via een bedrijfsprofiel / bedrijfshoroscoop gebaseerd op de datum en tijd van de start van je onderneming mogelijk is inzicht te krijgen in de unieke dynamiek van jouw onderneming? Is het niet interessant om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen die horen bij jouw onderneming?

Bedrijfshoroscoop

bedrijfshoroscoop bedrijfsprofiel kansen en bedreigingenBij de geboorte van jouw onderneming, het moment waarop je werkelijk “ja” hebt gezegd of het moment waarop je het officieel hebt gemaakt, door je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, ontstaat er een nieuwe entiteit met haar eigen dynamiek.  In deze dynamiek kan zowel de voor je bedrijf onderliggende inspiratiebron worden gevonden alsook de oorzaak van ondermijnende invloeden waarop je maar geen vinger kunt leggen.

Zo onderscheiden we in een bedrijfshoroscoop de volgende deelgebieden:

 • Presentatie en zichtbaarheid
 • Verdiencapaciteit, mate waarin er ruimte is om kwaliteiten en talenten te benutten,
 • Communicatie en onderhandelingen,
 • Huisvesting,
 • Producten en diensten,
 • Personeel, manier van werken
 • Relaties met klanten / leveranciers,
 • Kwaliteit van relaties met klanten / leveranciers
 • Stijl van leiding geven,
 • Visie, intenties en idealen,
 • Onderstromen (inspiratie / ondermijning)

Bedrijfshoroscoop: Actuele ontwikkelingen in je bedrijf

bedrijfshoroscoop kansen en bedreigingen inspiratie en ondermijningTevens geeft een bedrijfsprofiel op basis van je bedrijfshoroscoop informatie over de te verwachten ontwikkelingen van jouw onderneming in de aankomende periode. Welk onderdeel van het bedrijf met name je aandacht gaat vragen en op welke ontwikkelingen je alvast kunt anticiperen.

Bedrijfshoroscoop: Eenmanszaak

Met name in het geval van een eenmanszaak is het interessant om jouw persoonlijke profiel naast dat van de eenmanszaak te leggen. De hierdoor te verkrijgen informatie geeft aan in hoeverre jij, voor jou zelf, op de juiste weg zit met jouw bedrijf en in welke mate jij en je bedrijf elkaar versterken, verzwakken of deze juist kunt compenseren.

Wat heb ik van je nodig?

In tegenstelling tot het moment van geboorte, dat bij de burgerlijke stand wordt vastgelegd, is het tijdstip en soms ook de datum van de start van je onderneming soms lastig te achterhalen. Deze zijn echter wel noodzakelijk om een accuraat profiel op te kunnen stellen. Ik heb hiervoor een goed werkende oplossing beschikbaar. Via mijn intuïtieve vaardigheden kan ik, samen met hulp van jou, het moment vaststellen waarop jouw onderneming voor jou werkelijk van start is gegaan.

Voel je uitgenodigd contact met me op te nemen voor afstemming op de mogelijkheden voor het opstellen van bedrijfsprofiel op basis van een bedrijfshoroscoop.

Zakelijke toepassingen astrologie

Het is zeker niet ongebruikelijk om astrologische kennis in te zetten in een zakelijke professionele bedrijfsmatige omgeving. Zo worden de persoonlijkheidsprofielen, bij voorkeur uitgebreid met het levensmissie profiel, ingezet als vertrekpunt bij coachings- en trainingstrajecten, alsook bij replacement – outplacement, het vervullen van sleutelfuncties en het aangaan van een samenwerking en compagnonschap.

Lees (klik) hier meer over zakelijke astrologische toepassingen.