Zakelijke toepassingen

Zakelijke toepassingen astrologie

zakelijke astrologie sleutelfunctieHet is zeker niet ongebruikelijk om astrologische kennis in te zetten in een zakelijke professionele bedrijfsmatige omgeving. Zo worden de persoonlijkheidsprofielen, bij voorkeur uitgebreid met het levensmissie profiel ingezet als vertrekpunt bij coachings- en trainingstrajecten. Ook bij het invullen van sleutelposities zijn ze eigenlijk onmisbaar. Deze profielen uitgebreid met het studie- en beroepskeuzeadvies profiel zijn van grote dienst bij replacement – outplacement. Relatiehoroscopen geven onmisbare informatie bij het aangaan van een samenwerking en compagnonschap.

Effectief en efficiënt – besparing kosten

De inzet van deze astrologische profielen bekrachtigt de coachee in zijn of haar ontwikkelingspotentieel, geeft de coach / trainer direct inzicht in de richting waarin de coachee begeleidt kan worden en bovendien levert het de opdrachtgever een aanzienlijke besparing in het aantal benodigde sessies alsook in de looptijd van het traject.

Assessment sollicitant

professionele zakelijke astrologie toepassing assessment sollicitantHet persoonlijkheidsprofiel geeft veel inzicht in de kwaliteiten en talenten, ontwikkelingspotentieel en stress-activatoren van de sollicitant. Het levensmissieprofiel geeft inzicht in de inspiratiebron en werkelijke roeping van de sollicitant. Het studie- en beroepskeuzeadvies profiel geeft informatie over datgene wat de sollicitant beroepsmatig tot uitdrukking wil brengen, in welke werkomstandigheden hij het beste tot zijn recht komt, wat hem innerlijk drijft bij het inzetten van zijn verdiencapaciteit, of hij werkelijk een teamplayer is of misschien juist een eigen baasje. Ook geeft dit profiel inzicht in de levensaspecten die van de de sollicitant, op dit moment en de aankomende periode, hun aandacht zullen opeisen.  Dit laatste kan van invloed zijn op de aandacht die de sollicitant kan schenken aan het zichzelf ontwikkelen in zijn nieuwe baan en functie.

Sleutelfuncties

Voor sleutelfuncties geeft een CV met een opsomming van resultaten uit het verleden niet voldoende garantie voor de toekomst. Met behulp van astrologische profielen wordt objectief inzichtelijk welke dynamiek de sollicitant werkelijk met zich mee brengt.

Replacement – Outplacement

zakelijke astrologieVoor een succesvol replacement -en/of outplacement traject is het essentieel objectief inzicht te hebben in de diepere motivatie van de cliënt. Zeker als hij uit een situatie komt waarin hij niet tot zijn recht en tot ontwikkeling is gekomen, is de verbinding met innerlijke drijfveren en zicht op werkelijke kwaliteiten en talenten meestal vertroebeld geraakt. Om de onzekerheid bij de cliënt weg te nemen zijn astrologische profielen van grote waarde gebleken. Een persoonlijkheidsprofiel en levensmissie profiel helpen hem weer te  herinneren waar zijn passie ligt en wat hem “roept” in het leven en weer zicht te krijgen op wat nu zijn werkelijke kwaliteiten en talenten zijn.

Het studie- en beroepskeuzeadvies geeft inzicht in de wijze waarop en het werkveld waarin hij zich beroepsmatig in de maatschappij wil manifesteren. Informatie met betrekking tot studie (interesse), beroep en werkomstandigheden en de wijze waarop de verdiencapaciteit ingezet kan worden geven duidelijk richting aan het replacement – outplacement traject.

Compagnonschap en zakelijke samenwerking

zakelijke astrologie, relatiehoroscoop zelfrealisatie in relatieSuccesvol een compagnonschap aangaan en uitvoeren of anderszins een constructieve zakelijke samenwerking duurzaam vorm en inhoud geven lukt alleen wanneer de onderlinge relatie soepel verloopt.

Een relatiehoroscoop is zeker niet alleen geschikt voor geliefden, maar ook voor zakelijke partners. Een relatiehoroscoop geeft inzicht in datgene wat de partners aan elkaar bind, wat hun gezamenlijke (hogere) doel is van de relatie, de wijze waarop zij communiceren, hun uitstraling naar en impact op de buitenwereld, hun relatie met klanten en leveranciers, hun vermogen om de verdiencapaciteit van de samenwerking succesvol te benutten, hun gezamenlijke ontwikkelings- en groeipotentieel, wat plezier geeft en wat pijn veroorzaakt. Natuurlijk blijkt uit een relatiehoroscoop voor compagnons en zakelijke partners ook waar de valkuilen van de relatie liggen en op welke wijze deze het beste opgevangen kunnen worden.

Bedrijfsprofiel

Via een bedrijfsprofiel / bedrijfshoroscoop gebaseerd op de datum en tijd van de start van je onderneming mogelijk is inzicht te krijgen in de unieke dynamiek van jouw onderneming. Is het niet interessant om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen van jouw bedrijf?

Lees (klik) hier meer over het bedrijfsprofiel.

Meer weten over hoe de zakelijke astrologische toepassingen jou van dienst kunnen zijn? Neem dan snel contact op.