Persoonlijkheidsprofiel

Persoonlijkheidsprofiel op basis van je horoscoop

geboortehoroscoop deventer, uniek persoonlijkheidsprofiel

Het Persoonlijkheidsprofiel, gebaseerd op je geboortehoroscoop, is een uniek document over jou. Een profiel ter inspiratie en bekrachtiging, waar je je hele leven op kunt terugvallen. Het Persoonlijkheidsprofiel  geeft inzicht in wie je bent en bevat een overzicht van je kwaliteiten (gereedschap), talenten en ontwikkelingspotentieel alsook datgene wat jou uit je balans haalt. Het persoonlijkheidsprofiel geeft een beschrijving van jouw blauwdruk, diegene die jij in potentie bent.  Dit profiel kan al worden opgesteld op het moment van jouw geboorte. Op dat moment is je geboortehoroscoop al bekend. Het zegt dus niets over wat je al wel of niet ontwikkelt of tot bloei gebracht hebt. Dit zal bij een 25-jarige anders zijn dan bij een 65-jarige. Het zegt wel alles over wat bij jou hoort!

Jouw essentie, ontdekken wie je werkelijk bent

In de meest ideale omstandigheid, lees je niets nieuws over jezelf en heb je jezelf volledig in overeenstemming met je essentie kunnen ontwikkelen. In de praktijk is dit vaak anders. Onder invloed van culturele en/of maatschappelijke invloeden, en de mate waarin je ouders (emotioneel) beschikbaar voor je hebben kunnen zijn, kan het zijn dat je van jezelf vervreemd bent geraakt. Als gevolg van aangepast gedrag heb je talenten onderdrukt, kwaliteiten onbenut gelaten of erger nog, je energie gestoken in het ontwikkelen van kwaliteiten of talenten die niet werkelijk bij je horen en  waarin je dus ook maar tot op zekere hoogte succesvol in kunt zijn.

Kernkwaliteiten geven je kracht

geboortehoroscoop deventer, kernkwaliteit persoonlijkheisprofiel

Alle benoemde onderdelen beschikken van zichzelf over een positieve constructieve kracht, voor jou. Het Persoonlijkheidsprofiel op basis van je geboortehoroscoop is dan ook bedoeld om jou te bekrachtigen in wie jij bent. Het gaat om jouw kernkwaliteiten.

Als jij bijvoorbeeld iemand bent die van competitie houdt en over een winnaarsmentaliteit beschikt, maar in een familie bent opgegroeid waar harmonie een belangrijke waarde is en het levensmotto luidt:  “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”.  Dan is de kans groot dat jij niet aan je trekken bent gekomen en je ondernemende en avontuurlijke kwaliteiten geen ruimte hebben gekregen of zelfs werden veroordeeld.

Zo is er voor elke kwaliteit een tegenpool te bedenken. Geen enkele kwaliteit is goed of fout, meer of minder waard. Het is aan jou om je innerlijke autoriteit aan te wenden om jouw kwaliteiten en talenten ten volle te benutten. Dit leidt automatisch tot een gevoel van tevredenheid en zinvol bezig zijn.

Onderwerpen van persoonlijkheidsprofiel op basis van je geboortehoroscoop

Hieronder volgt een beschrijving en toelichting van de onderdelen van een persoonlijkheidsprofiel op basis van je geboortehoroscoop:

Geboortehoroscoop: Talent

Het talent beschrijft jouw unieke talent. Dit is, zo gedetailleerd mogelijk beschreven, precies datgene waar jij in uitblinkt. Het beschrijft op welke wijze jij jouw creatie- en manifestatie potentieel het beste benut. Door je talent in te zetten ervaar je zingeving.

Geboortehoroscoop: Kwaliteiten

geboortehoroscoop deventer, kwaliteiten en talentenKwaliteiten (kernkwaliteiten) zijn eigenschappen waarover jij beschikt die je vaak al automatisch, bewust of onbewust, inzet in allerhande situaties in je leven. Het voordeel van het (onder)kennen van je kwaliteiten is dat deze bijdragen aan een gevoel van innerlijke zekerheid en je helpen bij het maken van keuzes die bij je passen. Als je over eigenschappen als empathie, intuïtie, sensitiviteit, etc. beschikt dan ben je waarschijnlijk meer geschikt om in de zorg te werken dan als computerprogrammeur. Als je competitief en avontuurlijk ingesteld bent, dan kun je de zorg waarschijnlijk beter mijden en een beroep kiezen als beurshandelaar of verre reizen inkoper waarin juist deze kwaliteiten van meerwaarde zijn.

Dynamiek in denken, voelen, handelen en inspiratie

geboortehoroscoop deventer, dynamiek in denken voelen handelen inspiratieVanuit de Oosterse psychologische kennis zijn we bekend geraakt met de elementen en de verhouding waarin deze in onze persoonlijkheid aanwezig zijn. We maken gebruik van de elementen Vuur (passie, geestdrift, intuïtie), Lucht (ratio, relativeren, intellectualiteit), Aarde (praktische efficiëntie, uitvoeren en vorm geven, zintuiglijke fysieke waarnemingen) en Water (emoties, sensitiviteit, empathie).

Het komt wel voor dat de 4 elementen goed met elkaar in balans zijn, maar vaker zijn er één of twee sterk en één of twee wat zwakker. In dit geval is iemand bijvoorbeeld vooral van de ideeën, maar is het beter de uitvoering aan anderen over te laten. Of is juist iemand heel sensitief voor de emotionele behoeften van anderen, maar moet je voor vernieuwing bij iemand anders zijn.  Ook hier geldt dat je geen dynamiek moet willen ontwikkelen die niet bij je past. Benut juist jouw mogelijkheden en laat aan anderen over waar zij goed in zijn.

Daarnaast onderscheiden we ook nog een dynamiek die iets zegt over de mate van flexibiliteit. Wanneer je zeer flexibel bent kan dat heel handig zijn in situaties die snel veranderen, maar het  betekent vaak ook dat je geen “nee” kunt zeggen en/of met alle winden meewaait. Wanneer je weinig flexibel bent, heeft dit als gevolg dat je heel goed bij jezelf (of je eigen ideeën) kunt blijven en ondanks allerhande invloeden toch precies dat kunt waarmaken wat je voor ogen had. Maar het zou je in dat geval wel moeite kunnen kosten om je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door je eigen dynamiek te kennen kun je beter kiezen.

Geboortehoroscoop: Ontwikkelingspotentieel

Het ontwikkelingspotentieel vertelt over datgene waartoe jij in je leven wordt uitgenodigd om te ontwikkelen. Het ontwikkelen van de genoemde punten leidt tot het ervaren van meer heelheid en emotionele stabiliteit. Het ontwikkelen van de benoemde items draagt bij aan het ontwikkelen van innerlijke kracht en autoriteit.

Stressactivatoren en kwetsbaarheid

Ieder mens heeft naast al zijn sterke punten ook kwetsbaarheden. Wanneer een situatie zich voordoet waarin een kwetsbaarheid wordt aangeraakt kan dit er toe leiden dat je uit balans raakt. Vaak is dit een moment waarop we bekende overlevingsstrategieën uit de kast halen om de pijn van de onbalans niet te hoeven voelen. Het inzetten van een overlevingsstrategie heeft meestal als gevolg dat je daarmee alsnog jezelf en de ander in een pijnlijke situatie brengt.  Door je stressactivator(en) te (h)erkennen kun je jezelf oefenen in het je kwetsbaar opstellen in deze situaties waardoor deze niet escaleren en in samenwerking met de ander tot een goed resultaat te komen.

Actuele thema’s

geboortehoroscoop deventer, transits, solaar, jaarhoroscoopIn de beschrijving van het persoonlijkheidsprofiel op basis van je geboortehoroscoop gaan we uit van het moment van jouw geboorte. De constellatie van de planeten aan het firmament op het moment van jouw geboorte, geeft een professioneel astroloog de informatie zoals beschreven staat in het Persoonlijkheidsprofiel en de uitbreidingsprofielen.

Iedere planeet beweegt zich echter continue met zijn eigen omloopsnelheid door zijn eigen omloopbanen. Hierdoor verandert de constellatie van planeten elk moment. De huidige constellatie van de planeten verhoudt zich, in steeds wisselende samenstellingen, tot de constellatie van de planeten ten tijde van jouw geboorte. Door te onderzoeken op welke wijze de huidige stand van de planeten (of die van de aankomende periode) zich verhouden tot die van het moment van jouw geboorte kunnen we iets zeggen over de bewegingen die op dit moment in jouw leven gaande zijn en hun specifieke aandacht vragen.

De ene beweging heeft meer diepgaande invloed tot gevolg dan de ander. De belangrijkste merkbare bewegingen staan hier genoemd. Door de invloeden te (h)erkennen kun je de bewuste keuze maken om er in mee te bewegen en de kans die ze bieden op ontwikkeling en bewustwording in je voordeel te benutten. Negeren lukt vaak toch niet en je er tegen verzetten kost veel energie.

Inzage in persoonlijkheidsprofiel op basis geboortehoroscoop

Download pdf-voorbeelden met uitgewerkt Persoonlijkheidsprofiel:

Persoonlijkheidsprofiel Marijke Konings

Persoonlijkheidsprofiel Jan Keizer

(Klik eerst op de link hierboven om het downloaden te starten en vervolgens op de downloadknop in de werkbalk van je webbrowser om de pdf te openen.)

Investering in je persoonlijkheidsprofiel op basis van je geboortehoroscoop

Op de pagina tarieven laat je je informeren over de investering in een persoonlijkheidsprofiel op basis van je geboortehoroscoop.

Wat heb ik van jou nodig?

Voor het kunnen optekenen van je geboortehoroscoop heb informatie van je nodig. Wat ik van jou nodig heb zijn je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. Indien je de tijd niet kent dan kun je deze opvragen bij de burgerlijke stand van je geboorteplaats (of bij de gemeente waar je geboorteplaats nu onder valt.) Bij veel gemeenten kun je dit opvragen via hun digitale loket van de gemeentelijke website.

Profiel aanvragen

Klik hier voor het aanvragen van een Persoonlijkheidsprofiel op basis van je geboortehoroscoop. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Vermeld je naam, adres en woonplaats alsmede de hierboven genoemde geboorte-gegevens (datum, tijd en plaats).

Lees (klik) hier voor meer informatie over het Levensmissie profiel