Bedrijfsprofiel

Profiel van je onderneming

Wist je dat het via een astrologisch profiel gebaseerd op de datum en tijd van de start van je onderneming mogelijk is inzicht te krijgen in de unieke dynamiek van jouw onderneming? Is het niet interessant om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen die horen bij jouw onderneming?

Bij de geboorte van jouw onderneming, het moment waarop je werkelijk “ja” hebt gezegd of het moment waarop je het officieel hebt gemaakt, door je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, ontstaat er een nieuwe entiteit. Een entiteit, de onderneming, met zijn eigen dynamiek op het vlak van presentatie en zichtbaarheid, verdiencapaciteit, mate waarin er ruimte is om kwaliteiten en talenten te benutten, communicatie en onderhandelingen, huisvesting, producten en diensten, visie, relaties met klanten / leveranciers, type werknemers, stijl van leiding geven, intenties en idealen, onbewuste drijfveren en dynamieken waarin zowel een onderliggende inspiratiebron gevonden kan worden alsook de oorzaak van ondermijnende invloeden waarop je maar geen vinger kunt leggen.

Tevens geeft een bedrijfsprofiel informatie over de te verwachten ontwikkelingen van jouw bedrijf in de aankomende periode. Welk onderdeel van het bedrijf met name je aandacht gaat vragen en op welke ontwikkelingen je alvast kunt anticiperen.

Met name in het geval van een eenmanszaak is het interessant om jouw persoonlijke profiel naast dat van de eenmanszaak te leggen. De hierdoor te verkrijgen informatie geeft aan in hoeverre jij, voor jou zelf, op de juiste weg zit met jouw bedrijf en in welke mate jij en je bedrijf elkaar versterken, verzwakken of kan opvangen.

In tegenstelling tot het moment van geboorte, dat bij de burgerlijke stand wordt vastgelegd, is het tijdstip en soms ook de datum van de start van je onderneming soms lastig te achterhalen. Deze zijn echter wel noodzakelijk om een accuraat profiel op te kunnen stellen. Ik heb hiervoor een goed werkende oplossing beschikbaar. Via mijn intuïtieve vaardigheden kan ik samen met jou het moment vaststellen waarop jouw onderneming voor jou werkelijk van start is gegaan.

Voel je uitgenodigd contact met me op te nemen voor afstemming op de mogelijkheden voor het opstellen van bedrijfsprofiel.