Relatieprofiel

Relatieprofiel

Het Relatieprofiel geeft antwoord op de vraag wat jij verwacht van jouw levenspartner, compagnon, klanten / leveranciers of andere belangrijke gelijkwaardige relaties. Logischerwijs is het Relatieprofiel met name interessant om te ontdekken hoe de relatie met je levenspartner het beste tot zijn recht komt. Indien je (nog) geen relatie hebt kun je in het Relatieprofiel ook lezen welk type partner het beste bij je past.

Projectie in Relaties

Alle benoemde relatie-gerelateerde onderwerpen in het Relatieprofiel hebben als eigenschap dat zij, als er sprake is van een relatie, zich gemakkelijk laten uitwerken en ontwikkelen via een relatie. Maar het is daarbij wel goed om voor ogen te houden dat het gaat om projecties van innerlijke kwaliteiten en behoeftes, geprojecteerd op de partner en de relatie. Deze kwaliteiten kunnen ook tot ontwikkeling komen, zonder een liefdevolle relatie met een levenspartner, maar dit vraagt natuurlijk wel om een gerichte investering in een liefdevolle relatie en verbinding met jezelf.

Het Relatieprofiel is een uitbreiding van het persoonlijk profiel. Hieronder volgt een toelichting per onderwerp.

 Verwachtingen van een relatie

Wat verwacht jij van een relatie? Welke beloften moet een relatie jou bieden? Wat is voor jou de meerwaarde van een relatie? Waaraan moet de relatie voldoen om de geprojecteerde innerlijke kwaliteiten en behoeftes via de relatie uit te kunnen leven? In de praktijk blijkt dat waar de een nauwelijks verwachtingen heeft van een relatie of de relatie slechts één enkel doel hoeft te dienen, er anderen zijn die zo ongeveer al hun innerlijke kwaliteiten het beste via een relatie kunnen ervaren.

Speelveld(en) waarop de verwachtingen van de Relatie ingelost kunnen worden.

De verwachtingen van een relatie kunnen vaak op verschillende wijzen worden ingelost. Hier bevind zich de beschrijving van de wijze waarop jouw relatie het beste tot zijn recht komt. Hoewel de opsomming volledig is, is het natuurlijk niet nodig dat alle uitingsmogelijkheden van de relatie daadwerkelijk beschikbaar zijn om toch een bevredigende relatie te hebben. Het is een kwestie van geven en nemen en als jij bijvoorbeeld graag gewaardeerd wordt op je kookkunsten, maar je partner lust bijna niets, dan is dit een aspect van jou dat je gemakkelijk uit kunt leven in je relaties met andere belangrijke mensen in je leven. Je partner kan jou waarderen op jouw vermogen om, via je kookkunsten, een gezellig samenzijn met zijn vrienden te faciliteren.

Ook hier geldt dat voor de een, een relatie heel specifiek via een enkele uitingsweg mogelijk is, waar dus specifiek aan voldaan moet worden en dat voor anderen geldt dat hun relatie zich op vele manieren toch een bevredigende vorm en inhoud kan krijgen. 

Verwachtingen van een partner

Je partner is natuurlijk een complete persoonlijkheid met al zijn eigen kwaliteiten en (on)hebbelijkheden. Hier vind je beschreven welke kwaliteiten je in ieder geval bij je partner wilt kunnen (h)erkennen. Hier vind je het meest uitvergroot de projecties terug die je, al dan niet via je partner, ook bij jezelf wilt ontwikkelen.

In de psychologie van Jung wordt dit fenomeen als Anima en Animus beschreven. Jung gaat er vanuit dat ieder mens zowel een mannelijk als vrouwelijk deel in zichzelf kent. Onder maatschappelijke en culturele invloeden wordt vaak een eenzijdig deel van jezelf aangesproken. Mannen moeten vooral sterk en verantwoordelijk zijn, vrouwen lief en hulpvaardig.

Voor een vrouw gaat het om het ont-dekken van haar nog niet tot ontwikkeling gekomen zelfbeeld van haar innerlijke man, de animus. Voor een man gaat het om het ont-dekken van zijn nog niet ontwikkeling gekomen zelfbeeld van zijn innerlijke vrouw, de anima.

Verwachtingen van jezelf als partner.

Volgens ditzelfde principe heeft ieder mens vaak wel een goed ontwikkeld zelfbeeld van het innerlijke deel van zichzelf als man of vrouw, overeenkomstig zijn/haar geslacht. In een relatie is er vaak behoefte aan erkenning / bevestiging van jezelf op basis van dit zelfbeeld. Voor de vrouw gaat het hier om haar Anima, voor de man om zijn Animus.  Je hebt er behoefte aan dat dit deel van jezelf door de ander erkend en gewaardeerd wordt.

Verbinding en Affectie

Hier vind je beschreven op welke wijze je jezelf graag verbind met de ander en op welke wijze je je affectie toont. Je verbinden met de ander kent vele verschillende uitingsvormen. Dit kan variëren van verbinden dmv communicatie, of dmv samen werken, dmv seks alsook door romantische situaties te creëren of dmv het dragen van de verantwoordelijkheid van kostwinnerschap.  In de praktijk zie je vaak dat verwachtingen hierover niet matchen en is de wijze waarop verbinding gemaakt wordt een bron van gemis aan waardering en gevoelens van eenzaamheid. Het is dus zeer nuttig te weten op welke wijze jij en je partner zich met de ander verbinden en hun affectie tonen.

Schaduw in de relatie

De schaduw is naast de Anima – Animus ook een bekend archetype uit de Jungiaanse psychologie. De schaduw staat voor het deel van het onbewuste, bestaande uit verdrongen zwakheden, tekortkomingen en instincten.

Zodra het gaat over het verdiepen van de relatie, het verdiepen en uitbouwen van de onderlinge verbinding gaat ook de schaduw een rol spelen. Het verdiepen van de relatie vraagt om de ontwikkeling naar meer wederzijdse kwetsbaarheid en juist dan komt de Schaduw in het geding. De Schaduw gaat dus over dat deel van jezelf wat je liever verborgen houdt voor de ander, maar daarmee ook de verdieping van de relatie in de weg staat.

Actuele thema’s

In de beschrijving van het Relatieprofiel gaan we uit van het moment van jouw geboorte. De constellatie van de planeten aan het firmament op het moment van jouw geboorte, geeft een astroloog de informatie zoals beschreven staat in het Persoonlijk Profiel en de uitbreidingsprofielen. Iedere planeet beweegt zich echter continue met zijn eigen omloopsnelheid door zijn eigen omloopbanen. Hierdoor verandert de constellatie van planeten elk moment. De huidige constellatie van de planeten verhoudt zich, in steeds wisselende samenstellingen, tot de constellatie van de planeten ten tijde van jouw geboorte. Door te onderzoeken op welke wijze de huidige stand van de planten (of die van de aankomende periode) zich verhouden tot die van het moment van jouw geboorte kunnen we iets zeggen over de bewegingen die op dit moment in jouw leven gaande zijn en hun specifieke aandacht vragen. De ene beweging heeft meer diepgaande invloed tot gevolg dan de ander. De belangrijkste merkbare bewegingen staan hier genoemd. Door de invloeden te (h)erkennen kun je de bewuste keuze maken om er in mee te bewegen en de kans die ze bieden op ontwikkeling en bewustwording in je voordeel te benutten. Negeren lukt vaak toch niet en je er tegen verzetten kost veel energie.

Voor een Relatieprofiel geldt dat er niet continue invloeden actief zijn die direct de aandacht op het relatievlak opeisen. Er kunnen ook (langdurige) perioden zijn waarin issues in andere levensgebieden (b.v. werk of gezondheid) aangeraakt worden. Uiteraard kan dit wel indirect de relatie beïnvloeden, maar dat hoeft niet.

Download pdf-voorbeelden met uitgewerkt Relatieprofiel:

Relatieprofiel Marijke Koning

Relatieprofiel Jan Keizer

(Klik op de downloadknop in de werkbalk van je webbrowser om de pdf te openen.)

Investering

Een Relatieprofiel is een uitbreidingsmodule op het Persoonlijkheidsprofiel. De investering in een Persoonlijkheidsprofiel bedraagt € 145,-  Dit is inclusief een toelichtend gesprek (1 uur) persoonlijk in mijn praktijk of, indien gewenst, via Skype of telefoon. Wanneer jehet Persoonlijkheidsprofiel uitbreidt met een Relatieprofiel dan betaal je € 75,- extra. Je ontvangt dan zowel het Persoonlijkheidsprofiel als het Relatieprofiel. De duur van het toelichtend gesprek wordt uitgebreid naar 1,5 uur.

Wat heb ik van jou nodig?

Wat ik van jou nodig heb zijn je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. Indien je de tijd niet kent dan kun je deze opvragen bij de burgerlijke stand van je geboorteplaats (of bij de gemeente waar je geboorteplaats nu onder valt.) Bij veel gemeenten kun je dit opvragen via hun digitale loket van de gemeentelijke website.

Profiel aanvragen

Klik hier voor het aanvragen van een Relatieprofiel en Persoonlijkheidsprofiel. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Vermeld je naam, adres en woonplaats alsmede de hierboven genoemde geboorte-gegevens (datum, tijd en plaats).