Levenswijzer profiel

Levenswijzer profiel

Het Levenswijzer profiel laat zich gebruiken als een persoonlijke checklist die o.a. geraadpleegd kan worden bij:

  • Studie – en beroepskeuze (ook al op jongere leeftijd)
  • Carrière planning
  • Grote en/of ingrijpende beslissingen
  • Het zoeken naar antwoorden op belangrijke levensvragen.

Het Levenswijzer profiel is een verdieping van het Persoonlijkheidsprofiel. Hieronder volgt een toelichting per onderwerp.

Talent

Het talent beschrijft jouw unieke talent. Dit is, zo gedetailleerd mogelijk beschreven, precies datgene waar jij in uitblinkt. Het beschrijft op welke wijze jij jouw creatie- en manifestatie potentieel het beste benut. Door je talent in te zetten ervaar je zingeving.

Roeping

Je roeping is iets waar je, vaak op onverklaarbare wijze, naar toe getrokken wordt. Het kan voelen als een (lots)bestemming of als een opdracht of taak die je te vervullen hebt. Je roeping is vaak iets waar je je voor wilt inzetten omdat je hart er van open gaat, zonder dat dit mentaal te beredeneren is. Een roeping kan van alles zijn en hoeft zeker niet een religieus, artistiek of idealistisch karakter te hebben. Het kan zelfs een weinig verheven ogenschijnlijk egoïstisch doel dienen.

 Levenssfeer waarin roeping optimaal tot zijn recht komt

Als aanvulling op de roeping kan nog worden benoemd op welk vlak van je leven deze roeping het meest optimaal vorm en inhoud krijgt. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld levenssferen als werk, relatie, gezondheid, transformatie, familie/gezin, studie, communicatie, etc.  Zo kan een roeping die bestaat om de creatieve vermogens optimaal te benutten bijvoorbeeld voor de één het best tot zijn recht komen in het aangaan en onderhouden van relaties (en dan vaak ook uitgebreid tot het faciliteren van anderen om relaties vorm te geven) en voor de ander juist op het vlak van gezondheid om zichzelf (en vaak ook anderen) op creatieve wijze te ondersteunen op dit vlak dmv preventie of juist in het oplossen van de nadelen van beperkingen.

Ervaringsdoel

Bij het benoemen van het ervaringsdoel gaan we ervan uit dat ieder mens erop is gericht om bepaalde ervaringen op te doen. In sommige spirituele stromingen is dit het enige doel in het leven, het leven ervaren, in andere stromingen is sprake van karma of leerdoelen die bepaalde ervaringen “vereisen”.  Het ervaringsdoel beschrijft specifiek welke ervaring jij, ten diepste van binnenuit gemotiveerd, steeds weer op zoekt. Ervaringsdoelen kunnen bijvoorbeeld zijn het waarnemen van schoonheid, heelheid, invloed, individualiteit, etc.  Het ervaringsdoel is dus geen einddoel op zichzelf, maar betreft datgene waarop je gericht bent om in elke willekeurige situatie weer opnieuw te beleven.

Saboteur / magische taak 

Ieder mens heeft ergens een saboteur. Een saboteur kenmerkt zich als een belangrijke kwaliteit die wel degelijk bij je hoort, maar die je bent gaan inzetten vanuit een gevoel van “moeten”.  De kwaliteit is niet meer vrij. Je bent geneigd om de kwaliteit in te zetten als een doel op zichzelf in plaats van als middel om een doel te bereiken. In het systemische werk wordt deze saboteur je “magische taak” genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat je ooit als kind hebt ontdekt dat je door het uitoefenen van deze taak invloed hebt op wat er in je gezin gebeurd. Bijvoorbeeld door op te treden als bemiddelaar tussen ruzies van je ouders. Dit lukt je omdat bemiddelen een talent / kwaliteit van je is. Maar omdat bemiddelen van belang is gebleken om onveilige situaties in je verleden op te lossen, kan je talent / kwaliteit om te bemiddelen nog steeds als een (te) zware verantwoordelijkheid worden ervaren. Je talent om te bemiddelen is dan niet meer vrij, je kunt er niet meer mee spelen, het is een soort van heilig doel geworden waarvoor je altijd maar beschikbaar moet zijn en niet in mag falen.

De kwaliteit wordt vastgezet en wordt daarmee een saboteur die je overige kwaliteiten / talenten ondermijnt.

Oneindige energiebron

De oneindige energiebron is gelegen in die kwaliteit die je energie geeft. Deze kwaliteit zet je moeiteloos in en geeft je energie. Het benutten van deze kwaliteit levert meer op dan het je kost. Het is ook een kwaliteit die je altijd inzet, al staat de wereld om je heen in brand of ben je te ziek om je bed uit te komen. Dan nog, juist dan, geeft deze kwaliteit je levensenergie.

Download pdf-voorbeelden met uitgewerkt Levenswijzer profiel:

Levenswijzer Marijke Koning

Levenswijzer Jan Keizer

(Klik op de downloadknop in de werkbalk van je webbrowser om de pdf te openen.)

Investering

De investering in een Levenswijzer profiel bedraagt € 75,-.  Het Levenswijzerprofiel is een uitbreiding op het Persoonlijkheidsprofiel. Het Levenswijzerprofiel wordt naast het Persoonlijkheidsprofiel in het toelichtende persoonlijke gesprek meegenomen. Het gesprek wordt met een half uur uitgebreid, dus nu 1½ uur.

 

Profiel aanvragen

Klik hier voor het aanvragen van een Persoonlijkheidsprofiel en Levenswijzer. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Vermeld je naam, adres en woonplaats alsmede de hierboven genoemde geboorte-gegevens (datum, tijd en plaats).